Část svých pravidelných investic určitě převedu do DIPu

Podle Marcela Vanducha, portfolio manažera Partners investiční společnosti, není dlouhodobý investiční produkt [DIP] ani tak finančním produktem jako určitou „schránkou“ na tyto produkty. V rozhovoru pro FinTag ale nehovoří jen o DIPu.

Vydáno: 17. 4. 2024
Kategorie: Investice
Zdroj: PartnersNews

Zaznamenáváte zájem o DIP ze strany vašich klientů? Pokud ano, jak byste popsal skupinu, která má o DIP zájem?

Zatím máme spuštěný DIP pouze se třemi obchodními partnery. První jsme spustili v polovině února, ale poptávku ze strany našich klientů zaznamenáváme již od začátku letošního roku. Pozitivní je především poměrně vysoký zájem ze strany mladší generace.

Komu DIP doporučujete, komu naopak vymlouváte?

DIP je vhodný pro každého investora, který využije možnosti daňových odpočtů. Případně má možnost získat příspěvek zaměstnavatele a zároveň je jeho cílem dostatečné zajištění na důchodový věk. Naopak DIP není vhodný pro osoby, které daně neplatí, to jsou třeba děti, nepracující důchodci nebo osoby samostatně výdělečné činné v takzvaném režimu paušální daně.

Pokud bych se vás zeptal osobně, uzavřel jste DIP, nebo ho uzavřete?

Osobně vnímám zajištění na stáří jako hlavní téma, které řeším dlouhodobě. To znamená, že určitě část svých pravidelných investic převedu tímto směrem a získám tím daňové zvýhodnění.

Rušit fondy a převádět peníze do DIPu smysl nemá

Někteří finanční poradci kontaktují investory do podílových fondů a nabízejí jim převod jimi investovaných peněz do DIPu. Argumentují daňovými úlevami. Považujete to za správné?

Zde ve většině případů nepůjde o vhodné řešení, protože výhody daňových odpočtů v režimu DIP lze uplatňovat až od začátku letošního roku, ale pro maximální úložku 48 tisíc korun ročně. Jakýkoliv vyšší převod prostředků nedává smysl, protože si je investor zbytečně „zamkne“ dle pravidel DIPu do 60 let, to je po dobu minimálně 120 měsíců.

Znovu se zeptám, komu a jak prakticky byste doporučil uzavřít DIP?

Doporučení je vždy individuální podle finančních možností, celkových potřeb a cílů jednotlivých střadatelů. Osobně vidím možné zajištění na „důchodový věk“ jako jedno z hlavních témat a například mladší generace, díky dlouhému investičnímu horizontu, má prostor si finančně zajistit kvalitní a pohodlné stáří.

Máte za to, že DIP tak, jak je nastaven, je dobrý produkt? Nebo by zasluhoval nějaké změny?

DIP vlastně ve skutečnosti ani není produktem, ale jde spíš o takovou schránku, pod kterou lze vložit jednotlivé produkty. V rámci této „schránky“ se stát možnými daňovými odpočty snaží motivovat občany k dostatečnému zajištění finanční nezávislosti v důchodovém věku. Možné daňové odpočty jsou pouze nějakou motivací, daleko důležitější je, že se o daném tématu mluví.

Proč myslíte?

Protože pro potencionální střadatele v rámci DIP jde vlastně o příležitost, že nebudou muset být v budoucnu pouze závislí, jak a kdy vláda rozhodně o přidělení a výši jejich důchodu. Jejich finanční zajištění může být dostatečné již v 60 letech a následně budou mít možnost se rozhodnout, jestli si začít užívat „předčasného důchodu“ nebo se dále věnovat své profesi, podnikání a podobně.

Kryptoměny stále vnímám jako spekulaci

Bavme se o finančních trzích. Akcie nesou investorům slušné zhodnocení, podle mnohých aktuální stav ale není příliš racionální. Jak to vidíte vy?

Ano, v posledních měsících velmi slušné zhodnocení, které bylo taženo z velké části poptávkou po umělé inteligenci. Například akcie společnost Nvidia stouply od začátku roku o 80 procent.

Možná je zde trochu obava, že by mohlo dojít ke splasknutí technologické bubliny podobně jako začátkem tohoto tisíciletí. P/E technologických akcií [P/E poměr či P/E ratio vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem, pozn. red.] se pohybuje kolem 40. To je poměrně vysoko, ale například před splasknutím výše zmiňované technologické bubliny byly valuace cca dvojnásobné oproti dnešnímu stavu. A když k tomu připočteme pozitivnější inflační data, může být prostředí pro akciové trhy pořád poměrně pozitivní. Ale pozor! Jde pouze o krátkodobý pohled, pro stavbu dlouhodobých portfolií více preferujeme kvalitní rozložení portfolia než krátkodobý tržní výhled.

Horkou novinkou jsou ETF na bitcoin. Máte za to, že by se o ně investoři měli zajímat, investovat do nich?

Bitcoin se v posledních dnech dostal na svá historická maxima. A je pravda, že zde mimo jiné hodně pomohl vznik kryptoměnových ETF. Kryptoměny pořád vnímáme jako spekulativní investiční nástroj, jehož obchodování se děje na neregulovaném trhu.

Znamená to, že do nich neinvestujete?

Naším cílem je nabídnout investiční nástroje s dostatečným dlouhodobým výnosovým potenciálem s minimalizací rizik. Kryptoměny nám do této „strategie“ aktuálně nezapadají.

Rebalancování portfolia a jak na něj

Kdybych se vrátil k dění na trzích, máte za to, že je namístě nyní rebalancovat nějak výrazně portfolio? Například ve prospěch dluhopisů? 

Pokud bych měl uvažovat spekulativně, nemyslím si, že je potřeba nějak zásadně portfolio rebalancovat. My ale spekulativně neuvažujeme, cílem je spíš dlouhodobě držet a rebalancovat portfolio třeba v momentě, kdy má dojít k efektivnímu vybrání prostředků v čase dle potřeb konkrétního investora. Samozřejmě pokud má někdo „vymyšlený“ nějaký rebalanční model, pak může být prostor po měsících růstů rebalancovat, ale existuje mnoho studií, které rebalanc podporují nebo obráceně. Já osobně se spíš přikláním k názoru, že pravidelný rebalanc lehce snižuje volatilitu a na druhou stranu lehce snižuje i průměrný výnos.

Pokud bychom se nebavili o rebalancování, ale třeba o zvýšení investic, kam byste je nyní více nasměroval?

Já bych primárně diverzifikoval dle nastaveného portfolia. Možná bych lehce posílil pozice s nižšími valuacemi, ale beru to z pohledu dlouhodobého řešení.

Jaký další vývoj očekáváte u dluhopisových fondů? Stále se vyplatí?

Dluhopisové fondy mají určitě v investičních portfoliích své místo a pořád je zde zajímavější výnosový potenciál než v posledních letech s výjimkou roku 2023. Tam byl možná prostor pro „načasování“ dluhopisové investice lehce zajímavější.

Znovu o DIPu, ale i o nastavení portfolia

Znovu se vrátím k DIPu. Máte za to, že DIP by měl být první volbou každého, kdo uvažuje o investování za účelem zajištění na penzi?

Jednoznačně, pro všechny, kteří využijí výhody „schránky“ DIP. Ale důležité je, jak si portfolio v rámci DIP nastavíte. V dlouhodobém procesu každé procento ročního výnosu může znamenat i jeden milion vyšší zajištění na stáří. To podle výše úložky, dynamiky a doby investice. Na druhou stranu je možné, že investor si poskládá portfolio například sám z jednotlivých akcií. Tam může být zhodnocení i vyšší, ale pokud portfolio kvalitně neuřídí v čase, tak naopak zajištění může být i minimální.

Rozumím, ale řekněte, jak byste stavěl portfolio třeba obecně z fondů pro někoho, kdo s investicemi začíná, případně prozatím investuje jen sporadicky?

Pro ty, kteří nevyužijí výhody „schránky“ DIP, může být praktičtější investovat mimo schránku DIP. Tedy se neomezovat parametry schránky. To znamená, že je možné postavit standardně investiční portfolio dle investičního horizontu, objemu investovaných prostředků a vztahu k riziku jednotlivého klienta. Vždy je to primárně o systematickém vytvoření struktury portfolia pro konkrétního klienta, která vzniká na základě komunikace s klientem.

Zdroj: Fintag.cz